Start

Zaproszenie na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

 


NOWOSĄDECKI KLUB MOTOROWODNY

w NOWYM SĄCZU

ZAPROSZENIE

L.dz…1/2019r………… Nowy Sącz dn. 29-03-2019r

Zarząd Nowosądeckiego Klubu Motorowodnego w Nowym Sączu ma zaszczyt zaprosić Członków Nowosądeckiego Klubu Motorowodnego na VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy, który odbędzie się w dniu 12-04-2019r /piątek/ o godz.17.00 /pierwszy termin/ i godz.17.30 /drugi termin/ w Sali Konferencyjnej Hotelu IBIS przy ul. I Brygady 2 w Nowym Sączu.

Porządek Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania, przywitanie gości i wybór przewodniczącego Zjazdu i protokolanta.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu oraz sekretarza.
 3. Głosowanie przez zebranych nad porządkiem Walnego Zebrania i ewentualnych poprawek
 4. Wybór Komisji Mandatowej - Skrutacyjnej
 5. Odczytanie sprawozdania z działalności NKM za miniony okres.
 6. Dyskusja i wolne wnioski
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. Wybór Zarządu.
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 10. Wybór Delegatów na Zjazd MOZMiNW
 11. Podjęcie uchwał
 12. Zakończenie Zjazdu

Za Zarząd

Prezes NKM

 

Stanisław Żelasko